Days Of Elijah - Robin Mark

Deeper - Planetshakers

Desert Song - Hillsong Worship

Di ko kayang Mabuhay – Malayang Pilipino