Wala Kang Katulad - Musikatha

Wala Kang Katulad/Sa Piling Mo - Musikatha/Faith Music Manila

Walang Hanggang Sasambahin – Faith Music Manila

Way Maker - Sinach

We Wait For You (Shekinah Glory) - Natasha Phillips

What A Beautiful Name - Hillsong Worship

What Faith Can Do - Kutless

When a Child Is Born/O Holy Night – Darlene Zschech

With All I Am - Hillsong Worship

Worthy Is The Lamb - Hillsong Worship